Til innholdet

Aktuelt

Invitasjon til dialogmøte med plan og byggesak

Publisert: 14. desember 2017

17. januar

Varsel om oppstart reguleringsplan Furusjøen-Røbekkdalen

Publisert: 11. desember 2017

Frist for innspill 08.01.2018

Vannmåleravlesning

Publisert: 11. desember 2017

Endring av dato for avlesning

Etablererkurs

Publisert: 7. desember 2017

Kurs for deg som ønsker å starte egen bedrift

Oppstart av planprosess for kommunedelplan - trafikksikkerhet

Publisert: 6. desember 2017

Frist for innspill 17.01.2018

Mørke gatelys

Publisert: 5. desember 2017

Blir skiftet 15. desember

Varsel om oppstart reguleringsplan for Øverli hyttegrend - Nerskogen

Publisert: 5. desember 2017 ▪ Sist endret: 6. desember 2017

Frist for innspill 08.01.2018

Varsel om oppstart detaljregulering - Berkåk Park

Publisert: 5. desember 2017

Frist for innspill er 31.12.2017

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan

Publisert: 1. desember 2017

Kunngjøring

Rennebu legekontor

Publisert: 30. november 2017

Holder stengt 6. og 7. desember