Til innholdet

Hjemmetjenester

En av bilene i hjemmesykepleien

Hjemmesykepleie er en del av den kommunale pleie og omsorgstjenesten og skal bidra til å gi enhver rett til nødvendig helsehjelp. Dette gjelder for de som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Hjemmesykepleien er tilgjengelig hele døgnet og gir hjelp til å ivareta alt fra personlig hygiene til sårskift og administrering av medisiner.

Tjenesten er gratis for bruker og kan gies til alle aldersgrupper i kommunen. Hjelpen er basert på å forebygge funksjonstap, bygge på restfunksjoner og motivere til egenomsorg.

Hjemmeboende som trenger hjemmesykepleie kan henvende seg til tjenesten pr. telefon, eller at henvendelse kan skje via sykehus/annen institusjon eller lege.

Omsorgslønn

Innvilges til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid

Nytt nettsted for pleie og omsorgstjenesten

Utviklingssenter.no er et nytt nettsted for deg som jobber i pleie- og omsorgstjenesten.

Ønsker du trygghetsalarm?

Vi har ledige trygghetsalarmer for utleie

Publisert: 19. november 2009 ▪ Sist endret: 21. november 2013
Kontakt

Leder
Wenche Teigen
72 40 25 34

 
Hjemmehjelpskoordinator
Mildri Flå Gjersvold
72 40 25 05

 

 
Vakttelefon
950 20 090

Selvbetjening